Công ty TNHH Shinpoong Metal Vietnam

Nguyên liệu Vật liệu xử lý bề mặt đẳng cấp thế giới với R&D mạnh mẽ mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng. Chúng tôi sẽ trở thành 1 công ty chuyên nghiệp

Trung tâm khách hàng

Trung tâm khách hàng

0582999019 Thời gian tư vấn các ngày trong tuần : 08:30 – 18:00 E-mail : shinpoongmetalvn@gmail.com

Direct access number
1 : Business department  2 : Quality control department  3 : Research center  4 : General affairs department  0 : Information